Akce, semináře a konference
29. 2. 2024

Změny klimatu a jejich dopad na šetrné hospodaření s půdou

28. 2. 2024

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

8. 2. 2024

Vodárenská biologie 2024

17. 1. 2024

ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

23. 11. 2023

ENVIshop 2023

22. 11. 2023

Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod

1. 11. 2023

Ochrana ovzduší ve státní správě XVI, teorie a praxe

12. 10. 2023

Analytika odpadů VIII

4. 10. 2023

Zákon o odpadech a prováděcí vyhlášky v praxi