Co Vám můžeme nabídnout?

ASS, z.s. je samosprávná, nevládní, nezávislá, stavovská a dobrovolná organizace zastupující odborné zájmy právnických a fyzických osob z České republiky, které se zabývají realizací sanací ekologických škod.

Naši partneři