Metodiky k problematice

Metodiky k problematice ekologických zátěží,respektive kontaminovaných míst

Pro problematiku řešení starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst, jsou zpracovány a k dispozici tyto materiály MŽP:

I. Metodické pokyny

II. Metodické příručky

III. Ostatní