Členské schvůze

Členské schůze

Ustavující 1. členská schůze Asociacese konala dne 19. září 2019 v 17:00 hod. v konferenčním sále hotelu EXTOL INN, Přístavní 2, Praha 7 – Holešovice

Hlavními tématy ustavující členské schůze byly:

 • Schválení stanov
 • Volba orgánů spolku
 • Pověření osoby k podání návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku

2. členská schůze Asociace se konala dne 23. září 2020 od 15:00 hodin v konferenčním sále hotelu EXTOL INN, Přístavní 2, Praha 7 – Holešovice

Hlavními tématy členské schůze byly:

 • Představení nového člena ASS, z.s. 
 • Představení zájemců o členství v ASS, z.s. 
 • Informace o činnosti za uplynulé období 
 • Schválení změny stanov ASS, z.s.
 • Projednání činnosti výkonné rady a revizní komise za uplynulé období, 
 • Vytyčení programu činnosti a záměrů ASS, z.s. na další období, 
 • Informace o příjmech, výdajích doposud vynaložených ASS, z.s. a informace o zůstatku na bankovním účtu Schválení roční závěrečné zprávy a účetní uzávěrky ASS, z.s., 
 • Schválení ročního rozpočtu ASS, z.s. a záměrů ASS, z.s. na následující rok.

3. členská schůze Asociacese konala dne 7. října 2021 od 15:00 hodin v konferenčním sále hotelu EXTOL INN, Přístavní 2, Praha 7 – Holešovice

Hlavními tématy členské schůze byly:

 • Představení nových členů ASS, z.s.
 • Představení zájemců o členství v ASS, z.s.
 • Informace o činnosti za uplynulé období,
 • Projednání činnosti výkonné rady a revizní komise za uplynulé období, 
 • Vytyčení programu činnosti a záměrů ASS, z.s. na další období,
 • Informace o příjmech, výdajích doposud vynaložených ASS, z.s. a informace o zůstatku na bankovním účtu
 • Schválení roční závěrečné zprávy a účetní uzávěrky ASS, z.s.,
 • Schválení ročního rozpočtu ASS, z.s. a záměrů ASS, z.s. na následující rok.