Priority zadávání zakázek

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM).

Plán zadávání je sestavován na 1 rok s tím, že je také dohodnutý střednědobý výhled 2021+ a zásobník projektů s výhledem na 5 – 10 let. Na základě požadavku MŽP byly do seznamu akcí zařazeny také nedořešené lokality s nedostatečnou výší garance ekologické smlouvy s tím, že jejich řešení Ministerstvem financí může být zahájeno pouze v případě zajištění dostatečných finančních prostředků. Plán je sestaven na základě současného stavu informací a může být průběžně upravován.

Nabyvatel Lokalita
Priority 2021
1 MORA MORAVIA, s.r.o. Areály Hlubočky
2 Odien Real Estate a.s. Avia Praha
3 Crystal Bohemia, a.s. Poděbrady
4 NOVOINVEST plus, s.r.o. (dříve GIGANT) Dubňany
5 LAVAT, a.s.. Chotutice
6 UNIPETROL a.s. Kralupy Areál Kralupy, mrak E
7 Pérovna, s.r.o. Hostivař
8 RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště
9 ČEZ Distribuce, a.s. Domažlice
10 UNIPETROL RPA s.r.o. Benzina Česká Ves
11 Hadan s.r.o. Lokalita Bratkovice (bývalý Průzkum Příbram a.s.)
12 PRATR a.s. Dokončení sanace býv. areálu KARA Trutnov
13 SPOLANA a.s. Neratovice Starý závod - projekt
14 Třinecké železárny a.s. Koryto řeky Líštnice
15 Třinecké železárny a.s. Lokalita SO 15F – Drobné kolejivo
16 UNIPETROL RPA s.r.o. ČS PHM Kostelec nad Černými lesy
17 DIAMO, s.p. Laguny OSTRAMO - podklady pro projekt
18 VÍTKOVICE, a.s. VVT-Válcovny trub
19 Rekultivace Kladno AAR Kladno
Priority 2021 - zásobník
1 Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ekokontejnment
2 ČEZ Distribuce, a.s.. Transformovna Mochov
3 KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Areál Praha

Kompletní a poslední aktualizovaný seznam priorit pro rok 2021 a výhled na další roky je k dispozici na:

Odkaz: Priority zadávání ekologických zakázek | Ekologické závazky státu | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)