Jednání revizní komise

Jednání revizní komise

Jednání revizní komise se koná dle možností v průměru 1x ročně, vyjma období ovlivněného omezením v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Náplní uplynulých jednání revizní komise byly zejména následující body.

RK vzala na vědomí informace:

 • Stav a provoz kanceláří ASS
 • Stav účtu ASS, členské příspěvky a vedení účetnictví
 • Zájemci o členství v ASS
 • Jednání členů VR ASS na orgánech a institucích za uplynulé období

RK projednala:

 • Účast ASS na 1. jednání tematické pracovní skupiny OPŽP 2021 – 2027
 • Projednání připomínek k realizační smlouvě MF ČR
 • Vstup ASS do Hospodářské komory ČR
 • Náměty na další činnost ASS
 • Další činnost ASS v nouzovém stavu
 • Dodržování stanov 
 • Plnění usnesení členské schůze 
 • Hospodaření s finančními prostředky a dalším majetkem ASS, z.s.