Aktuální činnost
7. 10. 2021

3. členská schůze Asociace v konferenčním sále hotelu EXTOL INN, Přístavní 2, Praha 7 – Holešovice.

Jednání se zúčastnilo 12 zástupců ze strany členů ASS a 3 hosté

6. 10. 2021

ASS zpracovala a odeslala připomínky a návrhy úprav realizačních smluv na Ministerstvo financí ČR

5. 10. 2021

ASS zpracovala a odeslala připomínky k návrhu podmínek programu sanací v rámci OPŽP 2021 – 2027

8. 9. 2021

Proběhlo 18. zasedání výkonné rady ASS, které se zabývalo zejména přípravou další členské schůze ASS

16. 8. 2021

Jednání zástupců ASS a tematické pracovní skupiny OPŽP 2021 – 2027 ve věci přípravy podmínek programů

Zástupci ASS se zúčastnili dalšího jednání tematické pracovní skupiny OPŽP 2021 – 2027 ve věci přípravy podmínek programů - Specifický cíl 1.6 C - Sanace

  • Opatření 1.6.11 průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení
  • Opatření 1.6.12 odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek