Společnosti s ekologickou smlouvou

Seznam společností s ekologickou smlouvou

Odstraňování ekologických zátěží vzniklých před privatizací je v gesci Ministerstva financí, odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci. Seznam společností s ekologickou smlouvou je pravidelně každého půl roku aktualizován.

Seznam společností, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací – ke dni 30. 6. 2021

Seznam je k dispozici na níže uvedeném adkazu.

Odkaz: Společnosti s platnou smlouvou na odstranění ekologických zátěží | Společnosti s ekologickou smlouvou | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

Seznam společností, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací – ke dni 30. 6. 2021

Seznam je k dispozici na níže uvedeném adkazu.

Odkaz: Společnosti s ukončenou smlouvou na odstranění ekologických zátěží | Společnosti s ekologickou smlouvou | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)