Sanační zařízení a technologie

Sanační zařízení a technologie

Seznam provozovaných skládek v ČR (stav k 30.8.2010)

Zdroj CEHO: skladky_v_cr_20100830.pdf (ceho.cz)

Skládky nebezpečných odpadů (2010)

Zdroj VÚV TGM: ATLAS ZAŘÍZENÍ_NO (ceho.cz)

Skládky ostatních odpadů (2010)

Zdroj VÚV TGM: ATLAS ZAŘÍZENÍ_OO (ceho.cz) 

Skládky inertních odpadů a spalovny odpadů (2010)

Zdroj VÚV TGM: ATLAS ZAŘÍZENÍ_IO (ceho.cz)

Postup hodnocení výrobku ze stavebních a demoličních odpadů

Zdroj CEHO: hodnoceni_stavebnich_odpadu.pdf (ceho.cz)

Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (leden 2008)

Zdroj CEHO: Microsoft Word - MN stavebni a demolicni odpady I 2008 FINAL.doc (ceho.cz)

METODICKÝ POKYN odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (září 2003)

Zdroj CEHO: vestnik09oprava.qxd (ceho.cz)

Databáze technologií úprav odpadů

Zdroj VÚV TGM: HEIS VÚV (vuv.cz)

METODICKÝ POKYN ke vzorkování odpadů (duben 2008)

Zdroj CEHO: Vestnik4-08_5.indd (ceho.cz)

Metodická příručka MŽP pro použití reduktivních technologií in situ při sanaci kontaminovaných míst (2007)

Zdroj MŽP: Metodicka prirucka (mzp.cz)

Metodická příručka MŽP pro použití oxidačních technologií  in situ (2006) První aktualizace (2010)

Zdroj MŽP: Metodická příručka ISCO - Aktualizace 2010

Sanační technologie – literární rešerše (duben 2000)

Zdroj ČEÚ: sanace.doc (live.com)

ISOH 2 - ucelený a celostátní databázový informační systém obsahující data ohlašovaná na základě zákona o odpadech, mj. i registr zařízení pro nakládání s odpady

Zdroj CENIA: VISOH 2 - Úvodní stránka (mzp.cz)

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Zdroj MŽP: ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č.4/2017

Zdroj MŽP: OERES-Smernice_MFaMZPc4_2017-20170504.pdf