Realizace sanací
12. 2. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřizuje pracovní skupinu k problematice Heřmanické haldy

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo založení meziresortní pracovní skupiny zaměřené na okolnosti sanace Heřmanické haldy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo založení meziresortní pracovní skupiny zaměřené na okolnosti sanace Heřmanické haldy. Cílem MPO je zajistit co nejlepší ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí, ale také zajistit postup, který bude v souladu s péčí řádného hospodáře. K tomu bude sloužit právě tato pracovní skupina složená z odborných zástupců dotčených resortů, relevantních podřízených organizací, kraje i města Ostrava. Sanace odvalu je v současnosti pozastavena.

Zdroj: MPO