Jednání výkonné rady

Jednání výkonné rady

Jednání výkonné rady se koná dle možností v průměru 1x měsíčně, vyjma období ovlivněného omezením v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Náplní uplynulých jednání výkonné rady byly zejména následující body.

Projednání návrhu:

 • Aktualizovaného plánu práce
 • Stavu účetnictví
 • Návrhu rozpočtu ASS
 • Návrhu dopisu na nečleny ASS vč. seznamu firem k obeslání
 • Návrhu dopisu na instituce vč. seznamu institucí k obeslání
 • Přihlášek nových členů ASS
 • Připomínek k realizační smlouvě MF ČR
 • Připomínek a návrhů na úpravu podmínek podpory specifického cíle 1.6C sanace pro programové období OPŽP 2021 - 2027
 • Projednání dalších kroků činnosti ASS 

Dále byly projednány následujících body:

 • Volba prezidenta výkonné rady
 • Volba tajemníka ASS 
 • Zápis ASS do spolkového rejstříku
 • Zajištění kanceláří pro ASS
 • Činnost revizní komise ASS
 • Změna sídla ASS - doladění nájemní smlouvy a její podpis
 • Oznámení a zapsání změny sídla do spolkového rejstříku
 • Výběr banky a založení bankovního účtu
 • Přihlášení k DPH
 • Zajištění finančních prostředků na kauci na kanceláře, nábytek, atd.
 • Vybavení a provoz kanceláří ASS
 • Zřízení webových stránek, zpracování struktury stránek
 • Zřízení mailových adres
 • Členství v Hospodářské komoře ČR
 • Činnost tematické pracovní skupiny OPŽP 2021 – 2027
 • Stav připomínek k realizační smlouvě MF ČR
 • Vedení účetnictví
 •  Smlouva o poskytování právních služeb s AK Oberfalcerová 
 • Smlouva o poskytování účetních služeb s Účtárna pro neziskovky s.r.o.
 • Projednání smlouvy na pojištění
 • Výběr členských příspěvků od členů ASS
 • Výběr hotovosti pro pokladnu
 • Stav a provoz kanceláří ASS
 • Stav účtu ASS a vedení účetnictví
 • Informační dopisová kampaň
 • Změna stanov 
 • Přijetí nových členů ASS
 • Činnost ASS v nouzovém stavu
 • Termín konání a příprava členských schůzí

Z hlediska vnějších vztahů a činnosti ASS, z.s. výkonná rada projednávala zejména:

 • Spolupráci s Hospodářskou komorou ČR
 • Jednání v poslanecké sněmovně ohledně problematiky nového zákona o odpadech
 • Zpracování připomínek a návrhů ohledně úpravy vzoru Realizační smlouvy pro MF
 • Zastupování ASS v tematické pracovní skupině OPŽP 2021 – 2027 
 • Jednání členů VR ASS na orgánech a institucích za uplynulé období
 • Náměty na další činnost ASS