Kontaktní údaje asociace

Kontaktní údaje asociace

Název
Asociace sanačních společností, z.s.

IČO
086 60 042

Sídlo
4D CENTER, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

DIČ
CZ 086 60 042

Telefon
+420 602 457 968

ID datové schránky
rwr6wwd

E-mail
office@a-sanace.cz

Bankovní spojení
291905044/0300

Provoz kanceláře
Návštěvu kanceláře je potřeba předem domluvitna výše uvedeném telefonním čísle.

Webové stránky
www.a-sanace.cz

Členové výkonné rady

Jiří unčovcký

Telefon:  602 492 566  E-mail: uncovsky@a-sanace.cz, jiri.uncovsky@ekomonitor.cz

Ing. Pavel Czinege

Telefon:  602 394 720  E-mail: czinege@a-sanace.cz, Pavel.Czinege@fcc-group.cz

Luděk Kostka

Telefon: 602 307 582  E-mail: kostka@a-sanace.cz

Tajemník výkonné rady

Ing. Marcel Pejzl

Telefon: 602 457 968  E-mail: pejzl@a-sanace.cz, pejzl@seznam.cz

Členové výkonné rady

Ing. Jakub Kubálek

Telefon:  725 064 305  E-mail: kubalek@g-servis.cz

Ing. Jan Hillermann, MBA

Telefon:  724 962 807  E-mail: hillermann@geotest.cz

Ing. Radek Halbich

Telefon: 736 124 717  E-mail: radek.halbich@ave.cz