Informace o asociaci

Základní informace

Název

Asociace sanačních společností, z.s.

Vystupuje pod zkratkou

ASS, z.s.

Sídlo

4D CENTER, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Statut asociace

ASS, z.s. je samosprávná, nevládní, nezávislá, stavovská a dobrovolná organizace zastupující odborné zájmy právnických a fyzických osob z České republiky, které se zabývají realizací sanací ekologických škod.
ASS, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Působnost

ASS, z.s. má působnost na území ČR.

Členství v organizacích

ASS, z.s. je členem Hospodářské komory České republiky

Stanovy asociace