Činnost ASS
2. 11. 2023

5. členská schůze Asociace sanačních společností

Členská schůze proběhla dne 2. 11. 2023 v konferenčním sále hotelu Plaza Alta Hotel, Ortenovo náměstí 22, Praha 7. Jednání se zúčastnilo 22 zástupců členů ASS a 4 hosté.

Na pořadu jednání bylo:

 1. Úvod a kontrola usnášeníschopnosti
 2. Úvodní slovo prezidenta,
 3. Přijetí nových členů ASS, z.s., informace o ukončení členství některých členů ASS, z.s.,
 4. Informace o činnosti za uplynulé období,
 5. Projednání činnosti výkonné rady a revizní komise za uplynulé období,
 6. Informace o příjmech, výdajích doposud vynaložených ASS, z.s. a informace o zůstatku na bankovním účtu a schválení výše členských příspěvků členů ASS, z.s. na další období,
 7. Schválení roční závěrečné zprávy a účetní uzávěrky ASS, z.s.,
 8. Schválení ročního rozpočtu ASS, z.s.,
 9. Informace o stavu příprav nového vzoru realizačních smluv Ministerstva financí,
 10. Informace o inflační doložce realizačních smluv,
 11. Informace o sankcích aktuálně uplatňovaných MF na základě realizačních smluv,
 12. Vytyčení programu činnosti a záměrů ASS, z.s. na další období,
 13.  Různé

Ke dni konání členské schůze má ASS celkem 16 členů.

12. 10. 2023

29. zasedání výkonné rady ASS

Zasedání se zabývalo zejména přípravou další členské schůze ASS.

Dne 12. 10. 2023 se konalo 29. zasedání výkonné rady ASS, které se zabývalo zejména přípravou další členské schůze ASS

19. 9. 2023

Workshop Změna závazků (smluv) v oblasti odstraňování ekologických zátěží dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Dne 19. 9. 2023 se v kongresovém sále hotelu Globus, Gregorova 2115/10, Praha 4, konal workshop „Změna závazků (smluv) v oblasti odstraňování ekologických zátěží dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)“.

Legislativní podmínky změn závazků ze smlouvy uvedli právníci advokátní kanceláře MTL Legal. Změny závazků z pohledu praxe MF ČR pak osobně přednesla Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45, MF ČR.