Další členové asociace

Kontakty na další členy asociace

JMÉNO

TELEFON

E-MAIL

Ing. Tomáš Hájek

602 227 382

hajek@vodnizdroje.cz

Ing. Libor Chochol

733 773 645

chochol@rekultivaceusti.cz

Ing. Petr Korbel

602 327 186

korbel@khsanace.cz

Daniel Kraft

603 158 494

kraft@purumkraft.cz

Ing. Robin Kyclt

602 617 798

robin.kyclt@abitec.cz

Ing. Josef Mareš

602 246 234

josef.mares@enas.cz

Ing. Petr Máša

733 200 628

petr.masa@eugas.cz

Ing. Aleš Hampl, MBA

724 939  017

ales.hampl@ave.cz

Bc. Jakub Pazdera

602 789 932

jakub.pazdera@hochtief.cz

Mgr. Marek Petráček

724 286 386

petracek@vodnizdroje.cz

Mgr. Karel Petrželka, MBA, LL.M.

602 347 711

petrzelka@dekonta.cz

Ing. Jan Potůček

602 534 616

jan.potucek@hochtief.cz

RNDr. Michal Tylš

602 294 803

tyls@g-servis.cz

Ing. Martin Teyschl

602 558 874

teyschl@geotest.cz

Mgr. Pavel Vančura

602 460 994

pavel.vancura@ekomonitor.cz

Ing. Jan Vaněk, MBA

602 274 558

jan.vanek@dekonta.cz

Ing. Radko Vrbík

602 651 818

vrbik@rekultivaceusti.cz

ABITEC, s.r.o.

602 617 798

robin.kyclt@abitec.cz

AQUATEST a.s.

603 158 494

kraft@purumkraft.cz

AVE odpadové hospodářství s.r.o.

736 124 717

radek.halbich@ave.cz

AVE odpadové hospodářství s.r.o.

724 939  017

ales.hampl@ave.cz

DEKONTA a.s.

602 347 711

petrzelka@dekonta.cz

DEKONTA a.s.

602 274 558

jan.vanek@dekonta.cz

DOB CONSTRUCTION a.s.

602 156 308

martin.fischer@dobcon.cz

Energie - stavební a báňská a.s.

602 246 234

josef.mares@enas.cz

EUROGAS a.s.

733 200 628

petr.masa@eugas.cz

FCC Česká republika, s.r.o.

602 394 720

czinege@a-sanace.cz, Pavel.Czinege@fcc-group.cz

GEOSAN GROUP a.s.

602 307 582

kostka@a-sanace.cz

GEOtest, a.s.

724 962 807

hillermann@geotest.cz

GEOtest, a.s.

602 558 874

teyschl@geotest.cz

G-servis Praha spol. s r.o.

725 064 305

kubalek@g-servis.cz

G-servis Praha spol. s r.o.

602 294 803

tyls@g-servis.cz

HOCHTIEF CZ a.s.

602 789 932

jakub.pazdera@hochtief.cz

HOCHTIEF CZ a.s.

602 534 616

jan.potucek@hochtief.cz

KHSanace s.r.o.

602 327 186

korbel@khsanace.cz

Ing. Marcel Pejzl

602 457 968

pejzl@a-sanace.cz; pejzl@seznam.cz

REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o.

733 773 645

chochol@rekultivaceusti.cz

REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o.

602 651 818

vrbik@rekultivaceusti.cz

VODNÍ ZDROJE a.s.

602 227 382

hajek@vodnizdroje.cz

VODNÍ ZDROJE a.s.

724 286 386

petracek@vodnizdroje.cz

Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.

602 492 566

uncovsky@a-sanace.cz; jiri.uncovsky@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.

602 460 994

pavel.vancura@ekomonitor.cz