Poslání a cíle asociace

Poslání a cíle Asociace

Posláním a cíli Asociace je zejména:

  • rozvíjet obor sanační ekologie tak, aby se zkvalitňovala činnost sanačních geologů a realizačních firem, a tím se zvýšila efektivnost sanačních zásahů vč. ochrany životního prostředí, podzemních vod a obyvatelstva, 
  • reprezentovat obor sanační ekologie vůči státním orgánům, samosprávě i hospodářské sféře,
  • hájit profesní zájmy svých členů,
  • zajišťovat vzájemnou podporu členů ASS, z.s. zejména při legislativních, právních a odborných otázkách, dále společných, koncepčních a organizačních aktivit a při zastupování a prezentaci asociace a jejích členů vůči třetím subjektům,
  • zajišťovat všeobecnou informovanost o cílech a výsledcích sanací ekologických škod a opatřeních na ochranu životního prostředí.