Veřejné zakázky

Ekologické veřejné zakázky

Archiv veřejných zakázek největšího zadavatele v oblasti sanací ekologických škod, tj. Ministerstva financí, vyhlášených do 28. 2. 2017 

Archiv je k dispozici na níže uvedeném adkazu.

Odkaz: Veřejné zakázky MF - Archiv | Archiv | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

Ministerstvo financí od 1. 7. 2018 zadává veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN),  na profilu zadavatele 

Odkaz: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr

Seznam zahájených zadávacích postupů MF vč. lhůt pro podání nabídek a zadávacích dokumentací  

Seznam je aktuálně k dispozici na níže uvedené adrese.

Odkaz: Seznam zahájených zadávacích postupů | NEN (nipez.cz)

Seznam uzavřených zadávacích postupů MF vč. jejich výsledků   

Seznam je aktuálně k dispozici na níže uvedené adrese.

Odkaz: Seznam zahájených zadávacích postupů | NEN (nipez.cz)