Odborná podpora a poradenství

Odborné metodiky

Pro problematiku řešení starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst, jsou zpracovány a k dispozici tyto materiály MŽP:

I. Metodické pokyny

 • Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění, 2013
 • Metodický pokyn MŽP Analýza rizik kontaminovaného území, Věstník MŽP č. 3, březen 2011
 • Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území, Věstník MŽP č. 9, září 2005
 • Metodický pokyn MŽP Vzorkování v sanační geologii, Věstník MŽP č. 2, Příloha 2, únor 2007
 • Metodický pokyn MŽP Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit, červen 2007
 • Metodický pokyn MŽP k řešení problematiky stanovení indikátoru možného znečištění ropnými látkami při sanacích kontaminovaných míst, Věstník MŽP č. 3, březen 2008
 • Metodický pokyn MŽP pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy 
 • Metodický pokyn MŽP pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy Věstník MŽP č. 5, květen 2012
 • Metodický pokyn MŽP pro práci se systémem SEKM, Věstník MŽP, leden 2021

II. Metodické příručky

 • Metodická příručka hodnocení průzkumu a sanací, 2011
 • Metodická příručka ISCO - Aktualizace 2010 
 • Metodická příručka MŽP - Aplikace geofyzikálních metod při ochraně vodních zdrojů, 2010
 • Metodická příručka MŽP - Základní principy hydrogeologie, 2010
 • Metodická příručka MŽP - Možnosti geofyzikálních metod, 2018
 • Metodická příručka MŽP pro použití reduktivních technologií in situ při sanaci kontaminovaných míst, 2007

III. Ostatní

 • Směrnice MF ČR a MŽP č. 4/2017 
 • Platné právní předpisy  v oblasti odpadového hospodářství